Schadelijke snuitkevers

Als je eenmaal last hebt van schadelijke kevers als de snuitkever kun je er meestal niet al te veel aan doen. Het is niet zo dat je de beestjes dood kunt trappen. Verder ontbreekt het aan natuurlijke vijanden en worden ze niet vlug beïnvloedt door het klimaat. Hongerproeven hebben uitgewisseld dat snuitkevers wel tot vier maanden zonder voedsel kunnen. Een kever kan voor meer dan duizend nakomelingen zorgen en zich vlug verspreiden.

Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat vooral parken en tuinen te lijden hebben onder diverse kevers en torren soorten. Anders dan bij spinnen verdelgen of het bestrijden van mieren ligt het probleem bij de kevers een stuk complexer.

Veel planten worden namelijk ingevoerd van buiten Nederland. Deze worden niet altijd goed onderhouden en zo komen veel schadelijke kevers het land in. Meestal zijn de planten waar ze in arriveren al verpest en is er weinig aan te doen. Als ze in contact komen met andere planten kunnen de kevers zich vlug verspreiden.

Deskundigen pleiten voor internationale afspraken door de overheid om dit probleem tegen te gaan. De handel lijkt het niet op te pakken, en omdat planten niet schoon en vrij van schadelijke kevers en andere torren soorten worden verhandeld is er nu maar weinig aan te doen. Controle op alle planten of uitgebreid ecologisch onderzoek is meestal niet mogelijk waardoor de geïnfecteerde planten zonder al te veel moeite in Nederland terecht komen. Als de planten met de kevers in Nederland zijn is er meestal weinig meer aan te doen.