Curculionoidea

De naam snuitkever is afgeleid van de karakteristieke kop van het insect. De meeste soorten hebben een langwerpige kop waarbij de taster helemaal vooraan zit. Anders dan bij bijvoorbeeld de geelgerande kever, een van de grootste kevers van Nederland. Sommige soorten snuitkever wijken hiervan af en hebben juist geen langwerpige kop. In Nederland zijn 476 verschillende soorten snuitkevers waargenomen. Het overgrote merendeel, 465, wordt geclassificeerd als inheems.

Het aantal soorten snuitkever lijkt nog altijd te groeien. Het classificeren van de snuitkevers wordt gedaan aan de hand van families. Enkele familienamen zijn: Anthribidae, Magdalininae, Eobelidae, Entiminae en Brentidae. Er is echter nog onduidelijk in de wetenschappelijke wereld hoe de snuitkevers het beste ingedeeld kunnen worden.

Niet alle taxonomen zijn er over eens hoe dit nu het beste aan te pakken. Zo gaan Oberprieler et al. niet verder dan tribus, geslacht, om de snuitkevers te verdelen. De taxificatie wordt sinds 1999 voorgeschreven door Alonso-Zarazaga en Lyal. Ook het Europese project Fauna Europaea maakt hiervan gebruik. Dit project liep van 2001 tot 2004 en had als doel de Europese land- en zoetwaterdieren in kaart te brengen. Hoewel het project is afgelopen wordt de database nog steeds bijgehouden.